แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร


- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
- แนวข้อสอบประมวลรัษฎากร
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- ข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading Comprehension
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

1. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ฐานภาษี หมายถึง สิ่งที่รองรับอัตราภาษีอากร
ข. การหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นวิธีชำระภาษีอากรวิธีหนึ่ง
ค. ภาษีทางตรง-ภาษีทางอ้อม พิจารณาจากลักษณะการรับภาระภาษีอากร
ง. ภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีเงินได้ และอากรแสตมป์

2. กรณีใดที่ภริยาสามารถแยกยื่นรายการคำนวณต่างหากจากสามี
ก. ภริยามีเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือนจากการเป็นลูกจ้างบริษัท
ข. ปีที่จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภริยา
ค. ปีที่สามีภริยาหย่ากัน
ง. ถูกทุกข้อ

3. เงินได้ในข้อใดได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ก. โบนัสและภาษีที่บริษัทออกให้ จากการทำงานประจำในบริษัทเอกชน
ข. เงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค. เงินเดือนประจำจากการสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเอกชน
ง. ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะที่บริษัทจ่ายให้พนักงานในลักษณะเหมาจ่าย

4. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เงินได้พึงประเมิน 40(1) และ 40(2) หักค่าใช้จ่ายเป็นวิธีเหมาวิธีเดียว
ข. เงินได้พึงประเมิน 40(3) และ 40(4) ทุกชนิด หักค่าใช้จ่ายไม่ได้
ค. เงินได้พึงประเมิน 40(6) หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาหรือหักตามความจำเป็นและสมควรได้
ง. เงินได้พึงประเมิน 40(8) หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาหรือหักตามความจำเป็นและสมควรได้

5. เงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม ผู้มีเงินได้สามารถนำมาหักค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้เท่าใด
ก. ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ข. ได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่จำกัดจำนวน
ค. ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
ง. ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

6. บุตรข้อใดหักค่าลดหย่อนไม่ได้
ก. บุตรอายุ 30 ปี ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
ข. บุตรอายุ 24 ปี ศึกษาปริญญาโทในต่างประเทศ
ค. บุตรอายุ 21 ปี เรียนช่างกลระดับ ปวช.
ง. บุตรอายุ 19 ปี ไม่ได้ศึกษา

7. บริจาคเงินในหน่วยงานข้อใดที่หักลดหย่อนได้
ก. พุทธมณฑล
ข. กรมประชาสัมพันธ์
ค. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ง. โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล

8. ในปีภาษี 2550 ได้มีการแบ่งทรัพย์มรดกให้ทายาท 4 คน ๆ ละเท่า ๆ กัน ทายาทแต่ละคนต้องนำมรดกที่ได้รับไปเสียภาษีในนาม
ก. กองมรดก
ข. ทายาทแต่ละคน
ค. ไม่ต้องเสียภาษี เพราะเป็นเงินได้ยกเว้น
ง. ไม่ต้องเสียภาษี เพราะเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้น

9. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นเงินได้พึงประเมินได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ก. เงินค่านายหน้าจากการขายประกันชีวิต
ข. หุ้นที่นายจ้างให้ฟรี
ค. ภาษีที่นายจ้างออกให้
ง. ค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างออกให้

10. นายอินทร เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ได้รับปันผลจากบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเป็นเงิน 70,000 บาท ได้รับปันผลจากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เป็นเงิน 21,000 บาท ดังนี้ นายอินทร มีเครดิตภาษีเงินปันผลเป็นเงินท่าใด
ก. 9,000 บาท
ข. 30,000 บาท
ค. 39,000 บาท
ง. ไม่มีข้อใดถูก

#หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร
#หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกรมสรรพากร
#แนวข้อสอบพร้อมเฉลย แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร
#แนวข้อสอบทีออกบ่อยๆแต่ละปี แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร
#รวมเก็งแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร

รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด

##สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่##
Tel : 096-1065620
ID Line : @sua5532x
E-mail : kewinlove01@gmail.comมี 2 รูปแบบ
-แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 388 บาท (ได้รับภายในโอน)
-แบบหนังสือส่งฟรีEMS ทางไปรษณีย์ ราคา 688 บาท (2-3วันทำการ)

โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง
**ช่องทางการชำระเงิน** 
ชื่อบัญชี : น.ส.อรชุมา  กองเงิน 
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี  913-2-09461-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี  774-0-25668-4 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี  517-2-06277-9 ออมทรัพย์

 แจ้งสลิปการโอน  ส่งมาที่
ID Line : @sua5532x หรือ  kewinlove01@gmail.com
พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร


- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
- ถาม- ตอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading Comprehension
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

1. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ฐานภาษี หมายถึง สิ่งที่รองรับอัตราภาษีอากร
ข. การหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นวิธีชำระภาษีอากรวิธีหนึ่ง
ค. ภาษีทางตรง-ภาษีทางอ้อม พิจารณาจากลักษณะการรับภาระภาษีอากร
ง. ภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีเงินได้ และอากรแสตมป์

2. กรณีใดที่ภริยาสามารถแยกยื่นรายการคำนวณต่างหากจากสามี
ก. ภริยามีเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือนจากการเป็นลูกจ้างบริษัท
ข. ปีที่จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภริยา
ค. ปีที่สามีภริยาหย่ากัน
ง. ถูกทุกข้อ

3. เงินได้ในข้อใดได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ก. โบนัสและภาษีที่บริษัทออกให้ จากการทำงานประจำในบริษัทเอกชน
ข. เงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค. เงินเดือนประจำจากการสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเอกชน
ง. ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะที่บริษัทจ่ายให้พนักงานในลักษณะเหมาจ่าย

4. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เงินได้พึงประเมิน 40(1) และ 40(2) หักค่าใช้จ่ายเป็นวิธีเหมาวิธีเดียว
ข. เงินได้พึงประเมิน 40(3) และ 40(4) ทุกชนิด หักค่าใช้จ่ายไม่ได้
ค. เงินได้พึงประเมิน 40(6) หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาหรือหักตามความจำเป็นและสมควรได้
ง. เงินได้พึงประเมิน 40(8) หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาหรือหักตามความจำเป็นและสมควรได้

5. เงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม ผู้มีเงินได้สามารถนำมาหักค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้เท่าใด
ก. ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ข. ได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่จำกัดจำนวน
ค. ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
ง. ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

6. บุตรข้อใดหักค่าลดหย่อนไม่ได้
ก. บุตรอายุ 30 ปี ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
ข. บุตรอายุ 24 ปี ศึกษาปริญญาโทในต่างประเทศ
ค. บุตรอายุ 21 ปี เรียนช่างกลระดับ ปวช.
ง. บุตรอายุ 19 ปี ไม่ได้ศึกษา

7. บริจาคเงินในหน่วยงานข้อใดที่หักลดหย่อนได้
ก. พุทธมณฑล
ข. กรมประชาสัมพันธ์
ค. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ง. โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล

8. ในปีภาษี 2550 ได้มีการแบ่งทรัพย์มรดกให้ทายาท 4 คน ๆ ละเท่า ๆ กัน ทายาทแต่ละคนต้องนำมรดกที่ได้รับไปเสียภาษีในนาม
ก. กองมรดก
ข. ทายาทแต่ละคน
ค. ไม่ต้องเสียภาษี เพราะเป็นเงินได้ยกเว้น
ง. ไม่ต้องเสียภาษี เพราะเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้น

9. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นเงินได้พึงประเมินได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ก. เงินค่านายหน้าจากการขายประกันชีวิต
ข. หุ้นที่นายจ้างให้ฟรี
ค. ภาษีที่นายจ้างออกให้
ง. ค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างออกให้

10. นายอินทร เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ได้รับปันผลจากบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเป็นเงิน 70,000 บาท ได้รับปันผลจากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เป็นเงิน 21,000 บาท ดังนี้ นายอินทร มีเครดิตภาษีเงินปันผลเป็นเงินท่าใด
ก. 9,000 บาท
ข. 30,000 บาท
ค. 39,000 บาท
ง. ไม่มีข้อใดถูก

#หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร
#หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกรมสรรพากร
#แนวข้อสอบพร้อมเฉลย แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร
#แนวข้อสอบทีออกบ่อยๆแต่ละปี แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร
#รวมเก็งแนวข้อสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร

รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด

##สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่##
Tel : 096-1065620
ID Line : @sua5532x
E-mail : kewinlove01@gmail.comมี 2 รูปแบบ
-แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 388 บาท (ได้รับภายในโอน)
-แบบหนังสือส่งฟรีEMS ทางไปรษณีย์ ราคา 688 บาท (2-3วันทำการ)

โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง
**ช่องทางการชำระเงิน** 
ชื่อบัญชี : น.ส.อรชุมา  กองเงิน 
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี  913-2-09461-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี  774-0-25668-4 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี  517-2-06277-9 ออมทรัพย์

 แจ้งสลิปการโอน  ส่งมาที่
ID Line : @sua5532x หรือ  kewinlove01@gmail.com
พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)