แนวข้อสอบ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน


แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลยและสรุปเนื้อหา ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน

##สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่##
Tel : 096-1065620
ID Line : @sua5532x

แนวข้อสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

แนวข้อสอบ ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)


- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
- แบบทดสอบทัศนคติ Attitude Test
- แบบทดสอบบุคลิกภาพ Personality Test
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
- แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
- หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า
- อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
- การติดตั้งระบบไฟฟ้า
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เดือนย้อนหลัง)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นไฟล์ PDF แถมฟรีทันที MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รีวิวลูกค้าสอบผ่าน##สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่##
Tel : 096-1065620
ID Line : @sua5532x


ระดับปริญญาโท

          

ระดับปริญญาตรี

          

          

          

          

          

          

ระดับ ปวส.

          

          

          

          


ระดับ ปวช.

          


ระดับ ม.3แนวข้อสอบ ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)


แนวข้อสอบ ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)


- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
- แบบทดสอบทัศนคติ Attitude Test
- แบบทดสอบบุคลิกภาพ Personality Test
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
- แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
- หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า
- อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
- การติดตั้งระบบไฟฟ้า
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เดือนย้อนหลัง)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นไฟล์ PDF แถมฟรีทันที MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รีวิวลูกค้าสอบผ่าน##สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่##
Tel : 096-1065620
ID Line : @sua5532xระดับปริญญาโท

          

ระดับปริญญาตรี

          

          

          

          

          

          

ระดับ ปวส.

          

          

          

          


ระดับ ปวช.

          


ระดับ ม.3